Η GREEFOS είναι μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως σε τομείς Τροφίμων και Ζωοτροφών. Ιδρύθηκε το 2003 με την αρχή της καθιέρωσης μακροχρόνιων συνεργασιών με τους προμηθευτές της και με την κάλυψη των αναγκών των πελατών της με τον πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Με την πάροδο των χρόνων, η GREEFOS κατάφερε να εισέλθει και να εδραιωθεί, λειτουργώντας μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής σε ορισμένες από τις πιο στρατηγικές τοποθεσίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Από αυτές τις εγκαταστάσεις η εταιρεία μας προμηθεύει όλα τα προϊόντα της απευθείας σε βιομηχανίες τροφίμων, ζωοτροφών και χονδρέμπορους. 

Η εταιρεία είναι υπερήφανη για τις διεθνείς συνεργασίες της και συνεργάζεται επιτυχώς με μεγάλες διεθνείς εταιρείες για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Με το βλέμμα μας στραμμένο στο μέλλον, εργαζόμαστε τώρα για τις επόμενες φάσεις ανάπτυξης για την εταιρεία μας.

 Ένα από τα δυνατά μας σημεία είναι η ικανότητά μας να καινοτομούμε και έτσι να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες μας. 

Επιδιώκουμε να γίνουμε μία διεθνής εταιρεία, δίνοντας όμως ταυτόχρονα έμφαση στις τοπικές ανάγκες των πελατών μας.

Tα προϊόντα της Greefos πληρούν τις αυστηρότερες προϋποθέσεις σχετικά με την παραγωγή, την προμήθεια, την ποσότητα, αλλά και την ασφάλεια και την αξιοπιστία των διαδικασιών που ακολουθούνται. Η GREEFOS προμηθεύει με τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων της βιομηχανίες τροφίμων, εργοστάσια ζωοτροφών και χονδρεμπόρους.

Πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τελικών προϊόντων ενδεικτικά από τη γαλακτοβιομηχανία, τη σοκολατοβιομηχανία, τη βιομηχανία παγωτού και τη βιομηχανία μπισκότων.

Πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες ζωοτροφών, ιχθυοτροφών καθώς και από χονδρεμπόρους.

Η GREEFOS προσφέρει πρώτες ύλες για τη χημική βιοημηχανία από διεθνώς αναγνωρισμένους προμηθευτές, τηρώντας πιστά όλα τα δεδομένα ασφαλείας που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.